لطفا کمی صبر کنید

عزم جدی بنیاد مستضعفان برای ساخت پلاسکو

بنیاد مستضعفان، برای ساخت پلاسکو عزم جدی دارد.