لطفا کمی صبر کنید

کمک بلا عوض 20 میلیون تومانی هزینه نما در بافت فرسوده

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: کمک بلا عوض ١٠ تا ٢٠ میلیون تومانی هزینه نما به منظور اجرای معماری ایرانی -اسلامی در بافت های فرسوده اعطا می شود.