لطفا کمی صبر کنید

نجات خشونت‌آمیز گوزن زرد ایرانی از کانال آب + فیلم

باید بومیان و جوامع محلی را آگاه کنیم که در صورت رویارویی با حیوانات در اولین فرصت اداره محیط زیست منطقه را جریان بگذراند تا خدای ناکرده ولو در جهت کمک به حیوان، ناخواسته با آسیبی به گونه‌های ارزشمند حیات وحش کشور وارد نکنند.