لطفا کمی صبر کنید

نقش خفاش‌ها در پیشگیری از بیابان‌زایی

دبیرکارگروه غارشناسی کشور با اشاره به نقش خفاش‌ها - که از زیستمندان مهم غارها هستند- گفت: نقش خفاش‌ها در پیشگیری از بیابان‌زایی از طریق مشارکت موثر در گرده‌افشانی و انتشار دانه گیاهان به ویژه گیاهان بیابانی به اثبات رسیده است