لطفا کمی صبر کنید

تداوم همکاری‌های تهران و توکیو در حوزه مدیریت بحران

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز پنجمین طرح مشترک جایکا و این سازمان خبر داد.