لطفا کمی صبر کنید

مجوز انتشار ۸۹ رسانه مکتوب و الکترونیک صادر شد

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات از صدور مجوز انتشار‌ ۸۹ رسانه مکتوب و الکترونیک در جلسه این هیئت خبر داد.