لطفا کمی صبر کنید

اجرای ویژه برنامه فرهنگی "باز باران" در مدارس ورودی غربی پایتخت

شهردار منطقه ۲۱ از اجرای ویژه برنامه های فرهنگی و اجتماعی طرح " باز باران "در مدارس سطح این منطقه با رنگ و بوی حسینی و ترویج شعائر اسلامی خبر داد .