لطفا کمی صبر کنید

شرایط بدن وقتی 30 روز تنها آب بنوشید!

از آنجایی که مغز به مقدار بسیار زیادی اکسیژن نیاز دارد تا عملکردی بهینه ارائه کند، و آب یکی از بهترین منابع برای آن محسوب می شود.