لطفا کمی صبر کنید

نخستین کنگره سراسری انجمن روزنامه نگاران زن ایران «رزا»

نخستین کنگره سراسری انجمن روزنامه نگاران زن ایران «رزا» در مجموعه فرهنگی تلاش برگزار شد .