لطفا کمی صبر کنید

توقف کامل کانال‌کشی از تالاب گمیشان برای سایت پرورش میگو

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تنها با به‌روز شدن دستگاه‌های موجود سایت میگو مجوز برای کانال‌کشی صادر می شود.