لطفا کمی صبر کنید

برگزاری نشست کمیته های آب و مهاجرین بین ایران و افغانستان در نیمه دوم اکتبر

وزیر امور خارجه افغانستان، اعلام کرد :نشست کمیته های آب و مهاجرین بین ایران و افغانستان در نیمه دوم اکتبر برگزار می شود .