لطفا کمی صبر کنید

مدیرکل دفتر حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی منصوب شد

مدیرکل جدید دفتر حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی با حکم وزیر دادگستری منصوب شد.