لطفا کمی صبر کنید

پاسخ معاون شهردار درباره سرانجام «به‌سازی» آسفالت خطوط «بی. آر.تی»

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به برخی انتقادات مبنی بر چرایی عدم به‌سازی آسفالت برخی از خطوط «بی. آر. تی» پاسخ داد.