لطفا کمی صبر کنید

اختصاص ۱۴۶میلیارد تومان اعتبار به مناطق محروم و مرزی

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت:کمیته امداد برای مناطق محروم و مرزی ۱۴۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است.