لطفا کمی صبر کنید

باید از شمول طرح فعلی جمع‌آوری متکدیان خارج شوند

مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی بر ضرورت خروج کودکان کار و خیابان از شمول طرح فعلی جمع‌آوری متکدیان تاکید کرد.