لطفا کمی صبر کنید

واژگونی کامیون سرچم را مسدود کرد

واژگونی یک دستگاه کامیون در محور اردبیل – سرچم چندین ساعت این مسیر پرتردد را دچار محدودیت ترافیکی کرد.