لطفا کمی صبر کنید

بی ‌اطلاعی بهزیستی از جمع آوری کودکان کار

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: در صحبتهایی که با مسئولان بهزیستی داشتم، معتقد بودند سازمان بهزیستی در مرحله اجرا از وجود طرح جمع‌آوری کودکان کار مطلع شده است.