لطفا کمی صبر کنید

ایجاد وزارت خانه مستقل برای جوانان ضروری است

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: در برخی از کشورهای توسعه یافته وزارت جوانان هم وجود دارد، یعنی وزیر جوانان مانند سایر وزرا مشغول به کار است.