لطفا کمی صبر کنید

شهر آفتاب برای نمایشگاه الکامپ دارای ظرفیت و آمادگی لازم است

عضو شورای شهر تهران گفت: شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاهی نظیر الکامپ که در حجم نمایشگاه کتاب نیست، ظرفیت لازم را دارد.