لطفا کمی صبر کنید

افشانی: مدرسه بخشی از فرآیند دینامیک تعلیم و تربیت است

شهردار تهران با بیان اینکه مدرسه صرفاً یک فضای آموزشی فیزیکی نیست، گفت: مدرسه بخشی از فرآیند دینامیک تعلیم و تربیت است که دانش‌آموزان از کالبد آن هنر، معماری، اصالت و فرهنگ ایرانی اسلامی را می‌آموزند.