لطفا کمی صبر کنید

آخرین وضعیت پرونده رئیس عرفان حلقه و دکل نفتی

علیزاده طباطبایی در خصوص آخرین وضعیت پرونده رئیس عرفان حلقه و دکل نفتی توضیحاتی را ارائه کرد.