لطفا کمی صبر کنید

مسائل «پرورشی، فرهنگ دینی و مدنی» در اولویت آموزش و پرورش قرار ندارد

عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه موضوع فرهنگ و پرورش از بحث آموزش مهمتر است، گفت: متأسفانه بحث‌های پرورشی، فرهنگ مدنی و دینی در عمل، در اولویت آموزش و پرورش قرار ندارد.