لطفا کمی صبر کنید

مدرسه، نیازمند «مهر»

«درس معلم گر بود زمزمه محبتی/ جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را».این شعر محمد‌حسین نظیری نیشابوری قرن‌هاست، سینه به سینه آمده تا به امروز رسیده و هنوز هم کاربرد دارد. این بیت که به ضرب‌المثل تبدیل شده، ثابت می‌کند که زخم‌های سیستم تعلیم و تربیت در کشور ما همچنان پابرجاست و بعد از گذشت قرن‌ها ترمیم نشده است.