لطفا کمی صبر کنید

برگزاری نشست تخصصی "بررسی موانع و راهکارهای حذف بدترین اشکال کار کودک "

روز سه شنبه 22 خرداد ماه، نشست تخصصی "بررسی موانع و راهکارهای حذف بدترین اشکال کار کودک " به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه کودک کار توسط شبکه یاری کودکان کاردر سالن اجتماعات دانکشده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.