لطفا کمی صبر کنید

اتمام ایمن سازی پل کریم خان/ بازگشایی کامل تا روز شنبه

مقاوم سازی و تغییر وضعیت پل کریمخان به اتمام رسیده است و از روز شنبه به صورت کامل بازگشایی می شود .