لطفا کمی صبر کنید

برگزاری پویش سراسری «من به کمیته امداد» اعتماد دارم

مسابقه ارسال مهم ترین جمله مقام معظم رهبری در نماز عید فطر از نگاه یک نوجوان و پویش سراسری «من به کمیته امداد اعتماد دارم» برگزار می شود .