لطفا کمی صبر کنید

نقش مداخلات بهنگام در کاهش عوارض کودک آزاری غیرقابل انکار است

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: مداخلات بهنگام در معضل کودک آزاری و کاهش عوارض آن، نقش مهمی را در ایجاد حساسیت برای کنترل این معضل در جامعه ایفا می‌کند.