لطفا کمی صبر کنید

مردم می‌توانند فطریه خود را حضورا به شیرخوارگاه‌ها پرداخت کنند

مدیر کل مشارکت‌های مردمی و توانمند سازی سازمان بهزیستی کشور از استقرار صندوق های جمع آوری زکات فطره در شیرخوارگاه های سراسر کشور خبر داد.