لطفا کمی صبر کنید

رتبه اول ایران در وقت کشی در ترافیک

ایران از بین 58 کشور جهان رتبه اول وقت‌کشی در ترافیک را دارد.