لطفا کمی صبر کنید

۶۰ راهکار برای حل ترافیک بحرانی پایتخت

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران معتقد است ۶۰ راهکار برای حل ترافیک بحرانی پایتخت وجود دارد.