لطفا کمی صبر کنید

نوسازی تجهیزات آتش نشانی

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران گفت: در صورتیکه اعتبار ۵۵۰ میلیارد تومانی در اختیار سازمان آتش نشانی قرار بگیرد بخش قابل توجهی از تجهیزات سازمان به روز خواهد شد.