لطفا کمی صبر کنید

بیمارستان نجمیه تهران، یادگار صاحب این عکس است

بیمارستان نجمیه تهران یادگار صاحب این عکس یعنی نجم السلطنه از نوادگان خاندان قاجار است؛ بیمارستانی که به نام اولین مرکز درمانی خصوصی تهران شناخته می‌شود.