لطفا کمی صبر کنید

گزارش عملکرد دولت در حوزه بافت فرسوده

گزارش عملکرد دولت در حوزه بافت فرسوده در صحن علنی شورای شهر تهران قرائت خواهد شد.