لطفا کمی صبر کنید

ترافیک نیمه سنگین در ورودی‌های شهر تهران

ترافیک در ورودی های شهر تهران پرحجم گزارش شده است.