لطفا کمی صبر کنید

افزایش شدت بارندگی ها از فردا

کارشناس هواشناسی: از فردا بر میزان شدت بارندگی ها افزوده و سامانه بارشی تقویت می شود بنابراین در بسیاری از مناطق شمالی ، غرب و سواحل شمالی و شمال شرقی، گلستان و خراسان شمالی باران شدت می گیرد.