لطفا کمی صبر کنید

بررسی زمینه‌های همکاری های ایران و ترکیه؛ تاکید بر تمامیت ارضی عراق

مراسم استقبال رسمی از هیئت نظامی ترکیه ای در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.