لطفا کمی صبر کنید

مرحله سوم رزمایش حیدر کرار با نام اقتدار کلید خورد

مرحله سوم رزمایش در مرزهای غربی کشور آغاز شد؛ دست های ارتشیان همه روی ماشه است، با احدی تعارف ندارند و اگر احساس کنند چشمی به مام وطن دوخته شده برای دفاع سر از پا نمی شناسند.