لطفا کمی صبر کنید

انفجار شدید در یک درمانگاه، 2 مصدوم به جای گذاشت