لطفا کمی صبر کنید

تیراندازی به چشم پسر نوجوان در ایستگاه صلواتی