لطفا کمی صبر کنید

قتل داماد به خاطر کتک‌زدن خواهر