لطفا کمی صبر کنید

رتبه‌بندی معلمان؛ ارتقای شایستگی یا دامن زدن به رقابت؟

درحالی که معلمان معتقدند راه بهسازی آموزش و پرورش در نظام رتبه بندی، دامن زدن به رقابت از طریق افزایش حقوق نیست اما مسئولان وزارتخانه می‌گویند پاداش مالی فقط یکی از امتیازات این طرح است.