لطفا کمی صبر کنید

وضعیت ترافیک تهران عادی نیست/ راهکارهای عملیاتی مهار ترافیک

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران معتقد است: ۶۰ راهکار برای حل ترافیک بحرانی پایتخت وجود دارد.