لطفا کمی صبر کنید

وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان/ملک به جای پول نمی‌خواهیم

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان ضمن تشریح وضعیت پرونده صندوق و بانک سرمایه گفت:می خواهند به جای پول ملک بدهند که به تفاهم نرسیدیم.