لطفا کمی صبر کنید

شوشتری رفت؛ کرکه آبادی آمد/مدیر زمان الویری مسئول دفتر نجفی

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دفتر شهردار تهران برگزار شد.