لطفا کمی صبر کنید

عاشورا یادآور مسئولیت اجتماعی در مقابل فساد و فریب‌سازی است

وزیر رفاه در یادداشتی نوشت: عاشورا هر سال، مسئولیت اجتماعی سنگین هر آدمی در مقابل ظلم، فساد، ظاهرسازی، فریبکاری و به بندگی کشیدن آدمیان را یادآور می‌شود.