لطفا کمی صبر کنید

تجارب دوران دفاع مقدس باید متناسب با نیازهای روز به جوانان منتقل شود