لطفا کمی صبر کنید

تداوم فعالیت سامانه بارشی

کارشناس هواشناسی: ­امروز شاهد تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان های ساحلی خزر، شمال شرق و دامنه های جنوبی البرز خواهیم بود.