لطفا کمی صبر کنید

تفاهم‌نامه‌‌های معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش؛ از فرهنگستان زبان و ادب فارسی تا سازمان جهانگردی و اتومبیل‌رانی

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: این معاونت تفاهم‌نامه‌های متعددی برای پیشبرد اهداف خود با سازمان‌های مختلف داخلی و خارجی امضا کرده یا آماده امضا دارد.