لطفا کمی صبر کنید

مهار آتش سوزی گسترده در مجتمع پتروشیمی شور آباد

بامداد امروز آتش سوزی گسترده ای در انبار موادنفتی در شورآباد، شهرک مهدی آباد به وقوع پیوست.