لطفا کمی صبر کنید

زنجیر چرخ برای محورهای اصلی استان مازندارن الزامی است

ایلنا: در حال حاضر چهار محور اصلی استان مازندارن شامل کندوان( چالوس- تهران)،هراز(آمل- تهران)،سوادکوه( قائمشهر- تهران) و کیاسر( ساری- سمنان) برفی است.